טלקום ארגנטינה מוסיפה 16,000 מנויי טלוויזיה בכבלים ברבעון השלישי של 2021

22 בנובמבר 2022

BUENOS AIRES, ארגנטינה - Telecom Argentina SA מודיעה על תוצאות מאוחדות לתקופה של תשעת החודשים ("9M21") והרבעון השלישי של שנת הכספים 2021 ("3Q21").

שירותי טלוויזיה בכבלים

ההכנסות משירותי טלוויזיה בכבלים הגיעו ל-57,433 מיליון דולר ארה"ב ב-9M21 (-4,707 מיליון דולר ארה"ב לעומת 9M20).מנויי טלוויזיה בכבלים הסתכמו בכ-3.6 מיליון (+16 אלף לעומת 2Q21).יתרה מכך, ה-ARPU החודשי של טלוויזיה בכבלים (מוחזר במטבע קבוע נכון ל-30 בספטמבר 2021) הגיע ל-P$1,749.2 במהלך 9M21 (לעומת P$1,959.7 ב-9M20).ההשפעה שנוצרה מההצגה מחדש במונחים של יחידת המדידה ליום 30 בספטמבר 2021 הכלולה ב-ARPU מסתכמת ב-P$211.5 ו-P$789.1, עבור ה-9M21 ו-9M20, בהתאמה.בנוסף, הנטישה החודשית הממוצעת במהלך 9M21 ו-9M20 הייתה 1.1% ו-0.9%, בהתאמה.

במהלך הרבעון השלישי של השנה נמשכה האסטרטגיה לסגור בריתות עם פלטפורמות OTT על מנת לשלב אותן ב-Flow.Paramount+, Star+ ו- Amazon Prime Video שולבו בהיצע היישומים המשולבים של Flow.

נכון ליום

30 בספטמבר, 30 בספטמבר,

2021 2020 Δ Δ %

————- ————- — —–

מנויי טלוויזיה בתשלום (באלף) 3,561 3,568 (7) -0.2%

Colable Electronics Co., LTD


זמן פרסום: 23 בנובמבר 2022